Artık ebeveynlerin buluşma yeri Facebook… Facebook IQ tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, mobil cihazlar ebeveynler için hayati önem taşıyor. Kısaca çocuk sahibi olmak mobil cihaz deneyimlerini değiştiriyor. Özellikle aileler çocukları olduğunda yaptıkları eylemleri doğrulamak ve güçlendirmek adına eğitimden emzirmeye kadar her şey hakkında bilgi sahibi olmak için internete giriyor. Bu platformların başında da Facebook geliyor.

Facebook araştırmaları sekiz ülkede yapılmış. Avustralya, Brezilya, Kanada, Almanya, Meksika, İspanya, İngiltere’de 65 ile 25 yaş arası küçük çocuklar, ergenler, gençler ve annelerle bazı anketler gerçekleştirilmiş ve çalışmadan çok ilginç sonuçlar çıkmış.

Ebeveynler ebeveyn olmayanlara göre Facebook’ta 1.3 kat daha fazla zaman harcıyor.

Milenyum ebeveynler (18-34 yaş arası), baby boomer (1946-1964 yılları arasında doğan kuşak) ebeveynlere göre kendi mobil cihazlarından satın alma yaparken satın alma kararlarında daha bilinçli.

%70’i kendi ailelerinden daha fazla bilgili olduğunu düşünüyor.

Ebeveynlerin %83’ü ailelerinden daha fazla haber almak için Facebook’a giriyor.

Ebeveynlerin %50’den daha fazlası, satın alma kararı üzerinde çocuklarının daha fazla etkisi olduğunu dile getiriyor.

%50’si kendi ailelerinin onları dinlediklerinden daha çok çocuklarını dinlediklerini dile getiriyor.

Ebeveynlerin %83’ü ailelerini sevgi olarak nitelendirirken %77’si aile olarak çok mutlu olduklarını söyledi.

%48’si para konusunda endişelerini dile getirdi.

%39 zaman darlığından şikâyet ederken %38’i zamanın en iyi ailesinin kendileri olduğunu dile getirdi.